امور گمرکی

امورگمرکی

 در فهرست فعالیت ها و خدمات شرکت، در اساسنامه و کارت بازرگانی آن ، امور گمرکی و ترخیص کالا و حق العمل کاری ثبت شده است. حق العمل کاری و ترخیص از گمرکات مقصد با اخذ همه ی مجوزهای لازم، استاندارد،بهداشت ، مجوزهای وزارت صمت، جهاد کشاورزی و… در کمترین زمان و با برخورداری از تسهیلات مناطق تجاری آزاد و منطقه ویژه معافیت های مرزنشینان و بازارچه های مرزی و تلاش برای ایجاد یک کارگزاری رسمی و اقدام به مجوز اداره ی بنادر و امور دریانوردی، دریکی ازگمرکات محلی استان بوشهردرموضوع خدمات امور گمرکی، که موجب تسهیل برای بازرگانان و مشاوران خواهد شد.

کارشناس امور گمرکیغلامیان
زمان08:00 ~ 21:00

    موضوع درخواست (الزامی)

    VIPصادراتواردات

    استانداردترخیص کالاثبت سفارش