حمل و نقل

از جمله خدمات مهم شرکت، تسهیلات حمل و نقل دریایی با استفاده از شناورهایی با ظرفیت های مطلوب و متنوع می باشد. برای صاحبان کالا که متحمّل هزینه اضافی زیاد حمل و یا مجبور به تحویل کالای خود به شناورهایی که امکان حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز باشند، نبوده است و کالاهای قانونی خود را بصورت قانونی صادر یا واردات نمایند وکالاهای بعد از ترخیص نیز با بنگاه های باربری به مقصدهایی در هر نقطه کشور ارسال می شود.درضمن با وجود فرودگاه های بین المللی در استان، حمل و نقل بین المللی و داخلی نیز انجام خواهد شد.

کارشناس حمل و نقلفخرایی
زمان08:00 ~ 21:00

    موضوع درخواست (الزامی)

    حمل و نقلصادرات

    هتل