بسته شدن مرزهای عمان

به دنبال شیوع ویروس جهش یافته کرونا؛ کمیته عالی کرونا در سلطنت عمان اعلام کرد تمامی مرزهای هوایی، زمینی و دریایی به مدت یکهفته از ساعت ۱ بامداد سه شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی (۲ دی ماه ۱۳۹۹) بسته خواهد شد.