جایگزین کارت بازرگانی

ایده جدید وزیر صمت برای برچیده‌شدن بساط کارت بازرگانی/ کد بازرگانی جایگزین کارت می‌شود

?
کانال اطلاع‌رسانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات