صادرات

دپارتمان بازرگانی شرکت تنگسیر دریانورد ، محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی،آبزیان) و فراورده های صیفی مواد غذایی آنها در بسته بندی های استاندارد و مطابق گواهینامه ایزوهای صنایع غذایی و گواهینامه بهداشت و قرنطینه(HR-GHS) در تجارت جهانی در بازارهای بین المللی صادر می کند.

تیم تجاری tangsirco برای دستیابی به اهداف بلند پروازانه خود * MOYWAT * را به عنوان علامت تجاری خود در زمینه محصولات کشاورزی و آبزی ثبت کرده است. * MOYWAT * در برخی از گویش های محلی جنوب ایران در کاربرد محدود آن به معنای کالایی برای روز مبادا است اما در معنای گسترده تر آن به کالاهای با ارزش اتلاق ميشود.

کارشناس صارداتاحمدی
زمان08:00 ~ 21:00

    موضوع درخواست (الزامی)

    VIPترخیص کالاحمل و نقلخدمات گمرکیصادرات

    بهداشت و قرنطینهتحویل روی عرشه کشتیخدمات گمرکیخرماشاه میگوصادر کنندهصادراتگوجه فرنگیلابسترمحصولات کشاورزیمواد غذاییمیگو