تماس

07733581455

Address :In front of Bushehr Ports and Maritime Authority main door Bushehr Trade Center Tower. 5th Floor, Unit 5, Postal Code 7513861957 —- PO Box 1449 — Phone 07733581455

info@tangsirco.com

تماس با ما

با ما در تماس باشید

تماس بگیرید یا ارسال فرم آنلاین برای درخواست برآورد یا برای سوالات کلی در مورد پیمانکاران خبره شرکت و خدمات ما. ما منتظر شما هستیم!

    Request Subject