سند تفاهم تجاری ایران و قطر

سند تفاهم نامه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر امضا شد.